Eko Kentte Enerji Yönetimi

20

İmar uygulamalarında solar enerji üretim tesisini zorunlu kılabilmek için kooperatifleşmeyi esas alan çalışmalar yürütülecektir.

Mevcut durumda enerji ihtiyacımız HES’lerden sağlanmaktadır. Son yıllarda Termik santraller, RES’ler uygulanmaya başlanmış, Nükleer enerji yatırımları yapılmaya başlanmıştır. Derelerin, doğanın, ekosistemin, kültür varlıklarının kaybına neden olan fosil ve nükleer yakıtlı enerji üretim stratejisi yerel ve küresel olarak ekosistemi geri dönülemez noktalara doğru götürmektedir. RES’ler yer seçimlerine bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynağıdır. Solar enerji üretim sistemleri bilinen en temiz enerji üretim modelidir. STK, üniversiteler ve meslek odaları ile fosil yakıt kullanımının küresel ekolojik zararlarına ilişkin farkındalık artırıcı çalışmalar planlanacaktır.