Eko Kentte Su Yönetimi

41

Su Kullanımına İlişkin Farkındalık Çalışmaları Ve İmar Uygulamalarında Arıtma Ve Depolamanın zorunlu Kılınmasına ilişkin Çalışmalar Yapılacaktır.

Tatlı su rezervi bakımından Türkiye, su fakiri ülkeler arasındadır. Küresel ısınma ve İklim değişimi nedeniyle önümüzde ki yıllarda su kıtlığı sorunları ile karşılaşılacağı uyarıları giderek güçlü olarak ifade edilmektedir. Kentlerde ki su rezervleri diğer etkilerin yanı sıra imar uygulamaları ile de yok edilmekte veya kullanılamaz hale getirilmektedir. Tarımsal ve evsel olarak kullanılan rezervleri besleyen dereler ve kaynaklar ticarileştirilme ve HES uygulamaları ile yok edilmektedir. Yerel yönetim olarak bu duruma ilişkin farkındalık artırıcı faaliyetleri Mahalle Evlerimiz ve STK’lar ile beraber yürüteceğiz. Su kaynak ve rezervlerimizin korunması ve temiz tutulması için gereken bilginin oluşturulması ve toplumsal desteğin oluşmasını sağlayacağız. Musluktan akan suyun arıtılarak içme suyu temizlik seviyesine ulaştırılması için gerekli ekipmanın ucuz maliyetle temini ve imar uygulamalarında zorunlu kullanımı için gerekli çalışmaları yapacağız.

Evsel atık suyun arıtılarak kullanımı ve yağmur suyu toplama tesisat ve deposunun imar uygulamalarında zorunlu hale getirilmesi için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla yürütülecektir.