Enerji Kooperatifleri

22

Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Tüketimi Alanında Kooperatifleşme Teşvik Edilecek Tasarruf Bilincini Arttırmak İçin Farkındalık Çalışmaları Yapılacaktır.

Hane halkının, tarım ve sanayi üretiminin temel ihtiyaçlarından alan enerjinin, üretim ve dağıtımının özelleştirilmesi, serbest piyasa koşullarına bırakılması, enerji fiyatlarının yükselmesi ve aile bütçelerinde önemli bir gider olmasına yol açmıştır. Fiyatları her geçen gün artan enerjinin hane halkı bütçesine yükünün azalması ve pazarlıkta güç oluşturabilmek için Enerji Tüketim Kooperatiflerinin oluşması desteklenecek ve teşvik edilecektir.