Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli

Ülkemizde sürekli artan bir şekilde kentlerin nüfusu kalabalıklaşmakta, giderek daha fazla insan kentlerde yaşamaya başlamaktadır. Şehirlerimizde artan kent nüfusunun yanında artan kentsel yoksulluk, sosyal izolasyon ve ayrışma ; bozulan toplum sağlığı; yetersiz kalan altyapı ; iç göçle beraber yaşanan küresel nüfus hareketi ;iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı doğal afetlerle yaşanan can kaybı ve tahrip olan kentler; enerji tüketiminin artmasıyla  atmosfere salınan zararlı gazların artışı  gibi temel sorunlar yaşanmaktadır. Bu  sorunlarla nasıl baş edileceği ve de yarının şehirlerinin vizyonlarını ne olacağı sorusunun cevabı kentlerimizin geleceğini belirleyecektir.

 

Yerel yönetimler çözümün önemli bir parçası olup kentleşmenin getirdiği sorunlara, günümüzün değişen ve gelişen değerlerine, teknolojik gelişmelere, değişen çevre koşullarına ve geleceğe dair olası senaryolara  karşı  yenilikçi, yaratıcı ve akıllı politikalar  ve çözümler üretme görevini üstlenmelidir. Aynı zamanda vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması, beklentilerinin karşılanması, daha çok söz hakkı verilmesi taleplerine cevap vermeli; hizmetlerinin kaliteli, zamanında ve yerinden verilmesi ilkesine doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelidirler.

Buradan hareketle, bir yerel yönetim olarak Kadıköy’ün ve Kadıköylülerin yaşam kalitesini artırmak, yukarıda bahsettiğim temel sorunlara dair etkisini ve şiddetini azaltmak ; sağlıklı bir toplum ile sosyal  ve çevresel olarak sürdürülebilir bir kent yaratmak üzere bütüncül politika ve eylemleri içeren,  Sürdürülebilir ve Ekoloji Dostu Yeşil Mahalle Planlaması adı altında yerel yönetim modeli önerilmiştir. Model, Kadıköy’ün bugünü ve geleceğine dair ortak karar alma ve hayata geçirme; ortak mücadele etme ve birbiriyle dayanışma kültürünü, davranış biçimi olarak yerleştirmek, geliştirmek üzere “yönetişim” esaslı bir yerel yönetim modelidir.

Mahalle’den-mikro ölçekten Kadıköy’e-makro ölçeğe doğru işleyecek olan bu model ile Kadıköylüler yönetim ve çözüm ortağı haline getiriliyor. Önce mahalleden başlayarak, belediye – muhtar- mahalle sakini ilişkisinin en yakın, en güçlü şekilde kurmak üzere Yeşil Mahalle Planlaması adı altında her bir mahallemizde kuracağımız Mahalle Evi’nde bu işbirliğini yürütecek, bütçemizi birlikte oluşturup birlikte yöneteceğiz.

Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli’miz doğrultusunda meslek odaları, STK’lar, üniversiteler gibi kent ortaklarını da sürece aktif olarak dahil ederek çevre yönetimi, ekonomik gelişim, sosyal gelişim, eğitim,  sağlık, doğal hayat ve sokak hayvanları, ulaşım, tasarım, planlama ve akıllı şehir konu başlıkları altında sürdürülebilir ve ekolojiye duyarlı politikalar, programlar, uygulamalar, eylemler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz.

Amacımız; ekoloji dostu, dayanışmacı ve yaşanabilir bir kent, mutlu ve müreffeh bir Kadıköylü.